"De dans" (reconstructie)
gepolychromeerd zink 108 cm