vorige | volgende  
"Balancerend" (reconstructie)
gepolychromeerd grenen hout 115 cm